• (max 50 MB)

Vad kostar medlemskapet

 

Varje medlemsklubb betalar 2:- per medlem och år till Riksförbundet,dock med begränsningen att lägsta avgift är 200:- och högst 5000:-.

Medlemsantalet räknas efter antalet registrerade medlemmar den 31 december året före aktuellt år och skall redovisas före den sista januari avgiftsåret.

Detta fastslaget vid mötet 2013