Vi i RMF arbetar oförtrutet vidare. Ett av årets mål är att växa. Syftet med RMF är att vara en organisation för det mobila fritidslivet. Vi ska driva frågor av vikt och gentemot statliga och kommunala myndigheter. Därför är RMF en viktig aktör i samverkansorganet Husbilsdestination Sverige.

Hälsningar
Lars Lyborg
Ordförande