Vi i RMF arbetar oförtrutet vidare. Ett av årets mål är att växa. Syftet med RMF är att vara en organisation för det mobila fritidslivet. Vi ska driva frågor av vikt och gentemot statliga och kommunala myndigheter. Ju flera vi är, desto starkare blir vi och vi kan få ett ännu större inflytande i frågor som rör mobil fritid! Kanske just Din husvagns/husbilsklubb vill vara med?! Hör då av dej via länken i menyn här ovanför.

Hälsningar
Lars Lyborg