Trafiksidan
Här tar vi upp aktuella trafik och skatteproblem som vi inom mobila fritiden kan råka ut för.
Har Du synpunkter skriv till lab.lyborg@gmail.com

Höjda bilskatter på våra fordon.
Nu vill regeringen höja miljöavgifterna rätt rejält, c:a dubbla dem så att bilskatten för en normal husbil kommer att hamna på 12000:- - 15000:- / år för nyinköpta husbilar f.o.m. den 1/6 2018 om jag har räknat och förstått saken rätt.
Lagrådsremissen ser Du nedanstående PDF fil.
Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) har för avsikt att haka på nedanstående skrivelse tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), uppvakta eller skicka ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg och/eller Konsumentminister Per Bolund.
Till Näringsdepartementet.
Bland våra medlemmar finns även många husbils- och husvagnshandlare och brukare av dessa fordon, som alla känner oro på grund av det fordonsskatteförslag som presenterats.
Förslaget rör nya husbilar som registreras efter 1 juli 2018. Ett fordon som idag beskattas med 6 000–7 000 kronor kan med de nya skattereglerna i värsta fall komma att beskattas mellan 15 000–22 000 kronor per år. Risk finns, att branschen kommer förändras till nackdel för husbilsägare. Det är mot denna bakgrund vi nu skriver till dig.
Att kostnadsbelasta konsumenter med en avgift som slår lika hårt mot den som kör 1 mil som 2 000 mil per år är inte rimligt. Motorcyklar får rimligare regler eftersom de räknas som ”fritidsfordon med begränsad årlig körsträcka”. En undersökning SFVF gjort i samarbete med Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) visar, att den genomsnittlige husbilsåkaren kör ca 500 mil/år, och vi anser därför – i likhet med bland annat Transportstyrelsen – att husbilsägare ska behandlas på samma sätt som mc-åkare.
Självklart finns det fler skäl, bl. a kommer husbilföretag riskerar att gå i konkurser, speciellt mindre handlarna om effekten av en minskad försäljning blir stor. Att beslutet även kommer påverka små och medelstora företag som säljer husbilar är givet. Många små och medelstora företag är ”ryggraden” och står för tillväxten i Sverige. Ligger företaget på en mindre ort påverkas orten med avfolkning som konsekvens. Alternativet nu blir att fler måste färdas längre för att om möjligt köpa en husbil och därmed påverkas miljön negativt.
Att straffbeskatta husbilar som körs få mil har liten påverkan. Om man jämför vilken påverkan elbilar har, ökar förståelsen för hur ogenomtänkt förslaget är. Om man tittar på växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid produktion och återvinning av litiumjonbatterier för lätta fordon är det lättare att förstå att vi ”silar mygg och sväljer elefanter”.
Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)
Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)

2017-10-08 RMF / Jan Jerpdal

Öppet brev till näringsminister Mikael Damberg och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund gällande införandet av
” Bonus-Malussystemet ”


Det nya skattesystemet ” BonusMalus ”, vilket kommer att införas under detta år känns för oss inte alls rätt, då det istället för att uppmana köpare till att välja moderna, mer miljöbesparande och även bränslesnåla fordon, bestraffar dessa blivande fordonsägare. Vi talar om populära fritidsfordon så-som husbilar, där det inte finns eldrivna alternativ, men bränslesnåla och miljöanpassade diesel-fordon. Istället kan ju resultatet bli att dessa blivande ägare väljer ett begagnat alternativ, som är be-tydligt sämre för vår miljö. Det känns nästan som en omvänd skrotningspremie, vilken en gång syf-tade till att få bort en hel del gamla omoderna bilar, som inte var bra för miljön. Var är det nya i miljötänket, när de nya bilarna beskattas mer än gamla ?
Motorcyklar kommer enligt uppgift att undantas, då dessa inte körs mer än c:a 500 mil per år. Enligt kontroll av husbilarnas genomsnittliga körsträckor är dessa ej heller längre, men dessa fordon kan ej undantas från skatten. Varför görs ingen jämförelse ? Var finns logiken i beslutet ?
Under alla dessa år, som debatten om utsläpp pågått, är det inte någon som en enda gång talat om alla motordrivna farkoster, som färdas på vattnet. Varför är dessa farkoster aldrig uppe till någon diskussion, när det gäller farliga utsläpp i luften? Borde inte även dessa farkoster granskas och be-skattas för miljöns skull i likhet med oss husbilsägare ?
Vi skulle uppskatta någon form av kommentarer till dessa frågor oaktat att dessa regler redan be-slutats. Statssekreteraren på Finansdepartementet har sagt att BonusMalus har tillkommit för att skapa rättvisa. För vem undrar man ?

För Riksförbundet Mobil Fritid

Lars Lyborg Ordförande

2018-02-13 RMF / Lars Lyborg

Vi har fått svar från myndigheten
Inkommet svar på RMF:s brev till regeringen.
Tack för ditt mejl. Jag vidarebefordrar det till den politiska staben, men vill också ge dig följande svar.
Som du redan känner till omfattar bonus–malus-systemet fordon under 3,5 ton, dvs. nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. En husbil kan omfattas om den väger under 3,5 ton, har fordonsår 2018 eller senare och blir skattskyldig för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus–malus-systemet införs. Regeringens huvudsakliga motiv är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.
Regeringen är väl medveten om att husbilar erbjuder en fantastisk frihet för många människor, och ska fortsätta göra det. Därför ser regeringen fram emot en teknikutveckling inom husbilsbranschen som kan göra husbilar både mer miljövänliga och billigare att köra. Regeringen anser att bonus-malus-systemet kan ge incitament till denna utveckling.
Vad gäller båtskatt har olika former utretts ända sedan sjuttiotalet utan att man lyckats hitta en tillfredsställande modell. Dels är båtarna som skulle vara aktuella för beskattning relativt få till antalet, dels så har möjligheterna att anpassa båtarna för att kringgå beskattningen bedömts vara för stora. Det är alltså i nuläget inte aktuellt att införa någon båtskatt.
Med vänlig hälsning,
Katja Rehnberg
Brevhandläggare

2018-03-13 RMF / Lars Lyborg

Vad gäller vid avställning av fordon?
När ett fordon har en årsskatt på mer än 4 800 kronor per år gäller andra regler och vi återbetalar då skatt från dagen då avställningen registrerats. Men om du ställer på fordonet igen inom 15 dygn, måste du betala skatt från och med avställningsdagen i stället för påställningsdagen. Om det sker ett ägarbyte mellan avställningen och påställningen, får dock den nya ägaren betala fordonsskatt från påställningsdagen, även om den är inom 15 dygn från avställningsdagen.

Exempel:

Ett fordon ställs av den 5 januari. Vi återbetalar fordonsskatt från den 5 januari. Fordonet ställs på den 15 januari. Vi tar då ut då fordonsskatt från och med den 5 januari.
Ett fordon ställs av den 6 november. Vi återbetalar fordonsskatt från den 6 november. Fordonet byter ägare och ställs på den 17 november. Vi tar ut fordonsskatt från den 17 november.

2017-01-26 RMF / Jan Jerpdal

Efterlysning.
Det går rykten att vissa kommuner börjar sätta upp speciella P skyltar gällande Pb II fordon och att man har börjat bötfälla Pb II fordon som står på vanliga P platser. RMF vill i samarbete med MHC (Motor Home Club of Sweden) komma i kontakt med husbilsåkare som träffat på denna typ av skyltning och som har blivit bötfälld. Berätta om Era erfarenheter för oss så vi kan kartlägga omfattningen samt möjligen utreda hur lagligt detta förfarande är. Tittar man på Sveriges godkända vägmärken så finns det ingen sådan tilläggstavla.
Du hittar lite av detta nedan.

2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

Jag har fått en del kommentarer från en medlem och har ställt ytterligare frågor till Transportstyrelsen.
Fråga: Jag undrar om en kommun eller annan rättsägare kan använda tilläggstavla T22 (tilläggstavla) tillsammans med E 19 (P-skylt) tillåta parkering av endast PbII fordon eller omvänt förbjuda parkering av PbII fordon vid en E19 utan tilläggstavla
Svar: Det är helt i sin ordning att använda T22  tillsammans med E19 om det inte finns en symbol för det som väghållaren vill upplysa om, och i ovan fall så finns det i nuläget ingen symbol för husbil/personbil klass II.
Med vänliga hälsningar
Östh Hans
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen
Ny fråga: Kan det vara förbjudet att parkera en husbil/personbil klass II. vid en skylt E19 utan tilläggstavla så länge bilen står i den markerade rutan med alla hjul.
Svar: Om endast E19 finns på aktuell plats så gäller det alla fordon, så det är således helt ok för husbil/pb II att stå där och så länge som hjulen är innanför uppställningsplatsen så gäller också generellt nedan.

Lokala trafikbestämmelser.
Uppgifter om lokala trafikbestämmelser hittar Du på Transportstyrelsens hemsida under Föreskriftsregister där Du kan söka på enskilda kommuner, länsstyrelsen eller övriga statliga myndigheter.
Gällanderegister där Du kan söka på vad som gäller just den dag Du är på besök. Föreskrifter har en egen flik där Du kan söka.
Vill man hålla sig uppdaterad om vad som händer på detta område i ett speciellt län eller kommun så finns det även en prenumerationstjänst.
Allt är kostnadsfritt.

2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

Barn i bilen?
Trafikverket har ett roligt bingospel på sin hemsida att ta till när alla barn har lessnat på sin surfplatta eller när uppkoppling saknas. Du finner det här.

2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

Färdskrivare!!!
Jag har varit i kontakt med Transportstyrelsen angående färdskrivare i Pb II fordon vägande över 7,5 ton med följande resultat:

Tack för din fråga med ärendenummer TSMS 2016/10612.
Fråga 1:
Vad gäller för husbilar (PB II) över 7,5 ton utan färdskrivare använda för privat bruk
Svar:
Även personbil klass II med en totalvikt över 7,5 ton har krav på att det ska finnas och använda färdskrivare vid färd med fordonet, även om färden är rent privat.
Med vänliga hälsningar
Cassepierre Hans 2

Fråga 2:
Jag har en Pb II som väger 8 ton men är utan färdskrivare, får jag använda mig av en körjornal för att dokumentera kör och vilotider eller måste jag installera en färdskrivare för att kunna bruka fordonet
Mvh / Jan Jerpdal
Ärende 324998

Svar:
Hej!
Om du använder fordonet privat så slipper du använda färdskrivare om fordonet är 30 år eller äldre. Är det inte så gammalt ska du följa kör- och vilotiderna och använda färdskrivaren.
Med vänliga hälsningar
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen

Slutsats!!
Av ovanstående drar jag slutsatsen att alla husbilar över 7,5 ton som är yngre än 30 år skall ha färdskrivare för att få användas, det innebär också att om Du har en digital färdskrivare så måste också förarna ha ett personligt förarkort samt att Du även skall ha ett speciellt kort för att kunna tömma färdskrivaren på uppgifter, det som normalt arbetsgivaren gör.
Nedan finner Du en skrift om hur reglerna hanteras inom EU samt den praxis som råder vad gäller sanktioner.

2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

Göteborg!
Alla kameror för trängselskatt i Göteborg. Du finner den här.

2016-10-04 RMF / Jan Jerpdal

Se upp med vikten!
Det kan vara idé att bli mera noggrann med hur mycket ekipaget väger, tänk på att för mycket överlass inte bara ger dryga böter, även körkortet kan sitta löst och kör Du då en Pb II på vanligt B kort så är det slutkört till Du tagit nytt C 1 kort.
Passa på att väga!
Det finns ett antal fordonsvågar i landet som Trafikverket förvaltar. Vågarnas primära syfte är att användas för polisens kontroller, men även allmänheten har tillgång till de som är öppna (inte har bom för inpassering).
Trafikverket kan inte garantera att alla vågar alltid fungerar som de ska. Vågar kan vara ur funktion, service kan vara beställd och det kan exempelvis vara is under vågplattan vilket kan ge ett missvisande resultat. Här nedan finns en lista med de fordonsvågar som Trafikverket förvaltar.
Dalarnas län
Hosjö, Rv 80, Falun - Faluns kommun
Gävleborgs län
Gävle, E4, Gävle N – Gävle kommun
Jämtlands län
Brunflo, E14, 16 km Ö Östersund – Östersunds kommun
Jönköpings län
Jönköping, Herkulesvägen 52, Jönköping – Jönköpings kommun
Krängsberg, E4, 19 km S Jönköping (2st) – Jönköpings kommun
Forsheda, Rv27, 17 km Ö Värnamo – Värnamo kommun
Kalmar län
Almvik, E22, 7 km N Västervik – Västerviks kommun
Svalliden, Rv37, 3 km Ö Oskarshamn – Oskarshamns kommun
Dämme, E22, Trafikplats Kalmar Södra – Kalmar kommun
Norrbottens län
Grenselet (Aitik), E10, 12 km SO Gällivare – Gällivare kommun
Ersnäs, E4, 20 km S Luleå – Luleå Kommun
Skåne län
Helsingborg, E6 mellan trafikplats Helsingborg S och trafikplats Kropp – Helsingborgs kommun
Hurva, E22 2st, en i vardera riktningen, mellan väg 23 och 104
Södermanlands län
Gumsbacken, E4/Rv 53 – Nyköpings kommun
Uppsala län
Tre ängar, E4, öster Björklinge – Uppsala kommun
Värmlands län
Stolpen, E18, 1 km Ö tpl Stolpen – Kristinehamns kommun
Nyängen, Rv45 – Grums kommun
Ilanda, Rv61/62 – Karlstads kommun
Västerbottens län
Lögdeå, E4, 50 km S Umeå – Nordmalings kommun Röbäck, E4, 7 km S Umeå – Umeå kommun Byske, E4 km N Skellefteå – Skellefteå kommun
Västernorrlands län
Armsjön, E4, 25 km S Sundsvall – Sundsvalls kommun
Lunde, Rv90, 1 km S Sandöbron, Kramfors kommun
Bollstabruk, Rv90/v333 - Kramfors kommun
Västmanlands län
Evelund, Rv70/Rv 56 – Sala kommun
Västra Götalands län
Gasklockan, E6/E20, Tingstadstunneln – Göteborgs stad
Skandiahamnen – Arendalsvägen 2, Göteborgs stad
Säbykrogen, E20, 2 km N Brodderud – Mariestads kommun
Svanvik, Rv49, 2 km N Karlsborg – Karlsborgs kommun
Viared, Rv40, V Viared – Borås kommun
Östergötland
Ringeby, Rv51/E4, Trafikplats Ingelsta – Norrköpings kommun
Övriga möjligheter att väga!
Dessutom brukar en del bilprovningsstationer, skrotfirmor, grustag och Lantmännens spannmålsmotagningar ha fordonsvåg som man kan få utnyttja.

Som synes så finns det goda möjligheter att hålla sig ajour med den aktuella vikten på fordonet.

2016-11-18 RMF / Jan Jerpdal

Vad händer med lastvikterna på våra fordon?
Jag ställde följande fråga till Transportstyrelsen: 
Hej! jag undrar vad som har hänt med frågan om viktbestämmelser för husbilar och husvagnar och om de ändringar som det skrivs om vad gäller nyttovikt
Tack på förhand
Jan Jerpdal / Riksförbundet Mobil Fritid

Svar: Beträffande den orättvisa straffmätningen då förare/ägare överlastat sitt fordon avser Transportstyrelsen att inom kort göra en framställan till regeringen om ändring av Trafikförordningens bestämmelser
om överbelastning av ett fordon, idag är det förbjudet att överskrida fordonets maximilast, men vi föreslår att det är överskridande av fordonets totalvikt som ska förbjudas då det ju är ett mer rättvisande mått på hur mycket fordonets, bromsar, chassi m. m. har överbelastats. Därigenom blir det lika "dyrt" att lasta 200 kg för mycket i en husvagn som på en släpkärra, eller i en husbil som i en lastbil med lätt påbyggnad.
Beträffande krav på lastförmåga i fritidsfordon så ställer numera den nya mått- och viktförordningen (EU) nr 1230/2012 tydliga krav, om än något blygsamma enligt min mening.
Med vänliga hälsningar
Bo Göingberg
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen

Av detta drar jag slutsatsen att det kommer att bli bättre men inte bra.

Den nya mått- och viktförordningen (EU) nr 1230/2012 föreskriver bl.a:
Största tillåtna mått
Måtten får inte överstiga följande värden:
Längd:
a) Fordon med mindre än 9 passagerare, två axlar och en sektion: 12 m.
b) Fordon med mer än 8 passagerare, två axlar och en sektion: 13,50 m.
b) Fordon med tre eller fler axlar och en sektion: 15,00 m.
Bredd: 2,55 m. Höjd: 4,00 m.
För campingbilar ska den minsta nyttovikten (PM) uppfylla följande krav:
PM i kg ≥ 10 x n x L
där n är det maximala antalet passagerare plus föraren, och
L är fordonets totala längd i meter.
Särskilda krav för husvagnar
Den minsta nyttovikten (PM) ska uppfylla följande krav: PM i kg ≥ 10 x n x L
där n är det maximala antalet sovplatser och L är karosseriets totala längd enligt definitionen i punkt 6.1.2 i standarden ISO 7237:1981.
Detta är ett försök till sammanställning av de viktigaste parametrarna och det är ju lätt att konstatera att minsta nyttovikten inte blir mycket att hurra för med tanke på att all extrautrustning skall rymmas inom dessa viktbestämmelser.

2018-02-13 RMF / Jan Jerpdal