Vi kommer fortsatt att under 2017 söka samarbete med följande organisationer och myndigheter.Trafikutskottet,Konsumentverket,

Naturvårdsverket,Sveriges Kommuner & Landsting.

Här under finner du länkar till våra samarbetsparter.

RMF projektmedlem i : Husbilsdestination Sverige

RMF som remissinstans till: Transportstyrelsen